ALLIANZ TALLER DE CONFIANÇA.

Descompte d'un 20% de la franquícia, si el client té un tot risc amb franquícia.

ITV gratuïta en grans reparacions. En aquelles reparacions on es vegin afectats elements importants de la seguretat del vehicle.

Els sinistres que afectin garantia per danys per vandalisme o per impacte no computen. Tampoc es tindran en compte dos sinistres per cada anualitat precedent que hagués transcorregut sense declarar cap sinistre que afecti a aquesta garantia, en excés del primer.

Mobilitat Garantida. Pregunti pels nostres vehicles de cortesia / substitució.

Neteja interior i exterior del vehicle.

Servei de recollida i lliurament de vehicles.