AXA TALLER QUALITAT.

Taller Bonus. El client no veurà afectada la bonificació en el seu pròxim rebut si repara a Iberplancha Taller AXA Qualitat.

Cobertura de pedra. En cas de sinistre amb danys de pedra, si el vehicle està assegurat a tot risc, quedarà garantit si porta el vehicle a Iberplancha AXA Qualitat.

Tarifes especials per a clients AXA en reparacions particulars.

Pressupost digital sense esperes innecessàries i en el moment que el client desitgi.

Peritatge amb compromís perquè la seva reparació comenci sense demores en els sinistres amb declaració amistosa d'accident signada per ambdós conductors, si no és culpable.

Neteja interior i exterior del vehicle.

Recollida i lliurament del vehicle si el vehicle pot circular.