MAPFRE TALLER DISTINGIT.

Vehicle de cortesia o lloguer preferent. Possibilitat de vehicle substitutori mentre dura la reparació.

Preferència en la reparació. L'assegurat obtindrà de forma automàtica una prioritat en l'admissió del seu vehicle a Iberplancha.

Compromís en el termini de lliurament. Garantia en el compliment dels terminis de reparació.

Revisió gratuïta de nivells, llums i pressió de pneumàtics. Servei de revisió gratuïta del vehicle després de la reparació per un lliurament perfecte.

ITV gratuïta a grans reparacions. En aquelles reparacions on es vegin afectats elements importants de la seguretat del vehicle.

Neteja interior i exterior del vehicle.