Iberplancha - Tecnologia
Iberplancha - MECÀNICA
MECÀNICA
Utilitzem equips de diagnosi per a una detecció d'avaries, ràpida i eficaç. Les noves tecnologies permeten trobar fonts d'error en el vehicle, abordant el problema ràpidament. En tot tipus de cotxes, avaries i problemes mecànics la tecnologia assistida per ordinador és la nostra eina.