Iberplancha - Tecnologia
Iberplancha - PINTURA
PINTURA
A Iberplancha oferim un acabat final homogeni i amb la qualitat que ofereix la pintura que utilitzem. Les instal·lacions disposen d’un apartat diferenciat per al procés de pintura, una zona de preparació de vehicles i pintura ràpida, i una altra zona de cabina de pintures on es pinten els cotxes que requereixen un pintat general. Les zones de pintura, amb un sistema continu d'absorció de les partícules de pols, faciliten la preparació del vehicle abans de ser pintat. La zona específica de pintat, compta amb uns panells aïllants que delimiten zones on les petites peces i determinades parts del vehicle són pintades i assecades mitjançant panells mòbils d'infrarojos. Les cabines de pintura són el nostre laboratori estètic. La generació d'aire, l'estabilitat i exactitud en la temperatura d'assecat, maximitzen el temps d'assecat del vehicle i ofereixen una qualitat final d'alt nivell. El polit final de les peces, es realitza amb la tècnica i els productes que ens caracteritzen: els millors i destacats.